درباره ما Bijan Assil - About Us

Bijan Assil UP

توجه: تمام موارد در این وب سایت اطلاعات در مورد خدمات مهاجرتی است و هیچگونه جنبه نصیحت ندارد.

بیژن اصیل . متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما با ۳۳ سال تجربه در پرونده‌های مختلف مهاجرتی، سرمایه گذاری، پناهندگی، اقامت و دانشجویی همراه مورد اعتماد شما خواهد بود.

Sponsor

Bijan Assil

بیژن اصیل ،در زمینه کمک ‌به امور زندانیان اداره مهاجرت همچنین در امور پرونده‌های مهاجرتی افراد‌ مشهوری از قبیل سوفیا لورن ، مایکل جی فکس ، بازی کنان تیم لیکر ، هنرمندان معروف و ورزشکارن سرشناس همکاری موثر داشته است .

مصاحبه نشریه بین المللی جوانان با بیژن اصیل مشاور رسمی مهاجرتی از ایالت کالیفرنیا

برای مطالعه مقاله بر روی عکس زیر کلیک نمایید.

Bijan Assil Javanan

عضو ۲۵ ساله 08 ايرانيان مركز اطلاعات ايرانيان در لس آنجلس ۰۸۰۸-۹۰۸-۸۱۸-۰۰۱

ما شما را در تمام موارد مهاجرتی به آمریکا همراهی خواهیم نمود.

Bijan Assil Immigration was established by its owner, Mr. Bijan Assil, to provide prompt and professional assistance to persons wishing to consider migration to United State.

With considering the complex range of US visas, the immigration can be a time-consuming process. Whether a candidate is applying for a short term B1 business visa or a B2 tourist visa, or for a longer-term immigration service with a view to obtaining a USA Green Card, a broad range of visa services are available and sometimes they are really confusing.

Bijan Assil with twenty nine years’ experience can help you to determine which American immigration service is the most appropriate for your relocation to America.

The Immigration service specializes in all immigration cases including: Business Visas, Skilled Visas, Parent Visas, Investment Visa, Student Visas and Fiancé Visas and etc

 

Bijan Assil Immigration was established by its owner, Mr. Bijan Assil, to provide prompt and professional assistance to persons wishing to consider migration to United State.


Bijan Assil

بیژن اصیل

متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما با 33 سال تجربه از ایالت کالیفرنیا

001-310-271-3600 دفتر مرکزی
001-310-734-7280 فکسinfo@AssilUSA.com ایمیل


www.AssilUSA.com وب سایت


:آدرس پستی
8549 Wilshire Blvd. #951
Beverly Hills, CA 90211
Office: 468 N. Camden Dr. #200 Beverly Hills, CA 90210