ويزای توريستی Bijan Assil - Vsitor Visa

Bijan Assil UP

توجه: تمام موارد در این وب سایت اطلاعات در مورد خدمات مهاجرتی است و هیچگونه جنبه نصیحت ندارد.

B-1 / B-2 Visitor Visa

برای اشخاصی‌ که علاقمند هستند از آمریکا دیدن کنند یا برای دید و باز دید با خانواده خود یا برای درمان و ملاقات با یک پزشک و همینطور برای دیدن از یک بیزینس جهت بررسی‌ نوع بیزینس و سرمایه گذاری تصمیم دارند به آمریکا سفر کنند .
دفتر بیژن اصیل در ایام تابستان در خدمت دوستانی که جهت مسافرت و تفریح قصد دارند به آمریکا تشریف بیاورند میباشد .
ویزای B-1 ویزای توریسیتی میباشد و برای افرادی که قصد دارند برای تفریح وسیاحت به آمریکا وارد شوند صادر میشود.
ویزای B-1 ویزای توریستی و برسی بیزنس برای دوستانی که به قصد مشاهده و بررسی بیزنس در آمریکا به این کشور مسافرت مینمایند. در صورتی که به سرمایه گذاری و ایجاد بیزنس در آمریکا علاقه مند هستید بخش ویزای E2 در قسمت سرمایه گذاری را مطالعه نمایید.
مدارک لازم جهت ارائه درخواست ویزای B1 B2
- صفحه اول پاسپورت همه اعضای خانواده
- ترجمه همه صفحات شناسنامه همه اعضای خانواده
- ترجمه کارت ملی همه اعضای خانواده
- آدرس منزل و کدپستی
- آدرس محل کار و کد پستی
- تلفن محل کار، منزل و همراه
- ترجمه سند ازدواج
- ترجمه اسناد ملکی
لطفا فرم Ds-160 را پرنموده و برای ما ایمیل نمایید

برای دریافت فرم از کلید زیر استفاده نمایید

Form DS-160

به خاطر داشته باشید که تمام متقاضیان عزیز که برای هر نوع ویزای توریستی، تجاری، تحصیلی یا نمزدی اقدام مینمایند باید مدارک فوق را ،به انضمام فرم تکمیل شده، به دفتر ما ایمیل نمایند.

نکته در مورد ویزای پناهندگی

دفتر مهاجرتی اصیل با سی سال تجربه در زمینه پناهندگی و مهاجرت به آمریکا موفقییت بسیار داشته است. چنانچه شما در آمریکا هستید با همامنگی به دفتر ما مراجعه کرده تا حضورأ در مورد پرونده شما اقدام نماییم. لطفأ به صفحه درباره ما مراجعه کرده و مقاله مجله جوانان در مورد پنج زندانی در ترکیه را مطالعه نمایید.

 

Bijan Assil Immigration was established by its owner, Mr. Bijan Assil, to provide prompt and professional assistance to persons wishing to consider migration to United State.


Bijan Assil

بیژن اصیل

متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما با 33 سال تجربه از ایالت کالیفرنیا

001-310-271-3600 دفتر مرکزی
001-310-734-7280 فکسinfo@AssilUSA.com ایمیل


www.AssilUSA.com وب سایت


:آدرس پستی
8549 Wilshire Blvd. #951
Beverly Hills, CA 90211
Office: 468 N. Camden Dr. #200 Beverly Hills, CA 90210