گرين كارت Bijan Assil - Green Card

Bijan Assil UP

توجه: تمام موارد در این وب سایت اطلاعات در مورد خدمات مهاجرتی میباشد و هیچگونه جنبه نصیحت ندارد.

قانون جدید اوباما برای دریافت اقامت
افرادی که از قبل از سن پانزده سالگی در آمریکا اقامت داشته اند میتوانند اقامت آمریکا را دریافت نمایند. برای اطلاعات بیشتر روی این قسمت (مدارک و اطلاعات لازم) کلیک کنید.

L-1 Visa

برای گرفتن این نوع ویزا ، شما میتوانید با تاسیس یک شعبه از بیزینستان در آمریکا ، خود ، همسر و فرزندان زیر ۲۱ ساله خود را شامل این ویزا کنید ،پروسهٔ کار این ویزا با همکاری مستمر شما حدود ۳ ماه به طول می‌‌انجامد ، در مورد این ویزا ، اگر شرکت شما در ایران می‌باشد ، به دلیل تحریم اقتصادی مقدور نيست، ولی‌ اگر شرکت شما در خارج از کشور است ، مانند دوبی یا کشور‌های اروپائی ، تحریمی وجود ندارد و هر نوع بیزینسی که دارید ، میتوانید یک شعبه از آن را در آمریکا ایجاد کنید و به عنوانه نمایندهٔ آن شرکت با همسر و فرزندان زیر 21 سال خود به آمریکا سفر کنید و این ویزا هم نهایتان به گرین کارت تبدیل خواهد شد

Family Visa

گرین کارت از طریق خانواده شامل والدین به فرزندان و برعکس ، گرین کارت از طریق ازدواج ، گرین کارت از طریق نامزدی ،در مورد ویزای نامزدی برای اشخاصی‌ که قصد دارند که نامزد خود را به آمریکا بیاورند ، باید ظرف ۳ مه‌ بعد از ورود با او ازدواج کنند منوط بر اینکه با نامزد خود ظرف دو سال گذشته در تماس بوده باشند

O Visa

این ویزا برای ورزشکارن، خوانندگان و پزشکان معروف و همچنین جهت شرکت در سمینار‌ها و کنسرت‌ها صادر میشود.

 

Bijan Assil Immigration was established by its owner, Mr. Bijan Assil, to provide prompt and professional assistance to persons wishing to consider migration to United State.


Bijan Assil

بیژن اصیل

متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما با 33 سال تجربه از ایالت کالیفرنیا

001-310-271-3600 دفتر مرکزی
001-310-734-7280 فکسinfo@AssilUSA.com ایمیل


www.AssilUSA.com وب سایت


:آدرس پستی
8549 Wilshire Blvd. #951
Beverly Hills, CA 90211
Office: 468 N. Camden Dr. #200 Beverly Hills, CA 90210